Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Από Δευτέρα 04-09-2017 μέχρι και Τετάρτη 06-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ..

Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους, από Δευτέρα 04-09-2017 μέχρι και Τετάρτη 06-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ..

Υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες. Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά τους, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr . Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας, κατόπιν της συγκέντρωσης των στοιχείων των αναθέσεων διδακτικών ωρών που μας απέστειλαν οι σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, ανακοινώνει σε ώρες τα κενά και πλεονάσματα ανά ειδικότητα/κλάδο και σχολική μονάδα όπως έχουν διαμορφωθεί στις 01-09-2017. Ωστόσο, στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν για διάθεση προς συμπλήρωση του ωραρίου τους (ακόμη κι αν αυτό εμφανίζει πλεόνασμα ωρών συγκεκριμένης ειδικότητας), καθώς τα δεδομένα του πίνακα είναι ευμετάβλητα (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, μετακινήσεων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, τροποποιήσεων και επισημάνσεων από το σχολικές μονάδες, κ.ο.κ.), οπότε και η εικόνα του επισυναπτόμενου πίνακα μεταβάλλεται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Επίσης, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Πράξη 34/30-09-2017) δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, μετά και την ανάρτηση του πίνακα με τις ώρες σε κενά και πλεονάσματα ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα, να τροποποιήσουν την αίτηση-δήλωση των προτιμήσεών τους. Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα τροποποίησης των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όχι την κατάθεση και πρωτοκόλληση νέων αιτήσεων.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στο ότι η δυνατότητα τροποποίησης των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων – δηλώσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ παρέχεται από τη Δευτέρα 04-09-2017 και μέχρι την Τετάρτη 06-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ..

Το παρόν έγγραφο μαζί με το έντυπο της αίτησης, τον κατάλογο σχολικών μονάδων και τον πίνακα των κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα, που το συνοδεύουν, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς.

Ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Συνημμένα ανάρτησης:

  1. Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 397804-09-2017:   Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
  2. Πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων
  3. Έντυπο αίτησης για συμπλήρωση ωραρίου
  4. Κατάλογος σχολικών μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας για αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο