Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Απόφαση 6758/6-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΗΨΣ4653ΠΣ-Ξ3Ρ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους και μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016- 2017, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο