Συμπληρώσεις – Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Ανακλήσεις Διαθέσεων Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αποφάσεις του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας σχετικές με Συμπληρώσεις – Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Ανακλήσεις Διαθέσεων Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών:

 1. ΑΔΑ: 77ΑΝ4653ΠΣ-ΕΥΜ – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Δάλλα Ελένη, κλ. ΠΕ02)
 2. ΑΔΑ: Ω1Μ84653ΠΣ-6ΡΒ – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΤΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας – (αφορά στον εκπαιδευτικό Όρλη Αθανάσιο, κλ. ΤΕ01.02)
 3. ΑΔΑ: ΩΩΒΜ4653ΠΣ-Ο5Θ – Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού – (αφορά στον εκπαιδευτικό Κεχαγιά Βασίλειο, κλ. ΠΕ11)
 4. ΑΔΑ: Ω0ΜΧ4653ΠΣ-ΥΞ2 – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Μαντρατζή Χριστίνα, κλ. ΠΕ02)
 5. ΑΔΑ: 71ΝΤ4653ΠΣ-ΤΨΗ – Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού – (αφορά στον εκπαιδευτικό Σταθόπουλο Μιχαήλ, κλ. ΠΕ17.01)
 6. ΑΔΑ: 700Ω4653ΠΣ-ΧΤΨ – Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού – (αφορά στον εκπαιδευτικό Τοκμακίδη Πρόδρομο, κλ. ΠΕ17.06)
 7. ΑΔΑ: 6ΖΖΙ4653ΠΣ-Φ3Ρ – Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Αποσπασμένου από Άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. – (αφορά στην εκπαιδευτικό Μαντρατζή Χριστίνα, κλ. ΠΕ02)
 8. ΑΔΑ: 6Ρ354653ΠΣ-4ΜΠ – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου – (αφορά στους εκπαιδευτικούς Κιουπτσίδης Ιωσήφ, κλ. ΠΕ20 – Μαμούδη Βασιλική, κλ. ΠΕ19 – Σπέρκου Άννα, κλ. ΠΕ20)
 9. ΑΔΑ: 6ΞΞΧ4653ΠΣ-ΟΑΓ – Ανάκληση Διάθεσης Εκπαιδευτικού – (αφορά στην εκπαιδευτικό Σπέρκου Άννα, κλ. ΠΕ20)
 10. ΑΔΑ: Ω8ΑΕ4653ΠΣ-ΡΛ7 – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Τσιλεμάνη Μαρία, κλ. ΠΕ02)
 11. ΑΔΑ: ΩΔΗΛ4653ΠΣ-3Ξ1 – Ανάκληση Διάθεσης Εκπαιδευτικού – (αφορά στην εκπαιδευτικό Τσιλεμάνη Μαρία, κλ. ΠΕ02)
 12. ΑΔΑ: ΩΜ1Σ4653ΠΣ-1ΙΠ – Ανάκληση της Διάθεσης Εκπαιδευτικού – (αφορά στον εκπαιδευτικό Τοκμακίδη Πρόδρομου, κλ. ΠΕ17.06)
 13. ΑΔΑ: ΩΒΤΚ4653ΠΣ-Φ0Ω – Διάθεση Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΠΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας – (αφορά στον εκπαιδευτικό  Καβουρίδη Αθανάσιο, κλ. ΠΕ17.08)
 14. ΑΔΑ: 68ΖΦ4653ΠΣ-97Ζ – Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Κεραμιδιώτη Κωνσταντίνα, κλ. ΠΕ02)
Μετάβαση στο περιεχόμενο