Διαθέσεις – Τροποποιήσεις διαθέσεων για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 62ΝΠ4653ΠΣ-ΨΜΘ – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Α.Μ.Ω.) για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Βιτούλα Μαλαματή κλ. ΠΕ02) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 75ΦΧ4653ΠΣ-Ι12 – Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Ισπογλίδου Πολυξένη κλ. ΠΕ06) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 667Θ4653ΠΣ-3ΝΦ – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Μπέσσα Ελεονώρα κλ. ΠΕ13) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 68ΩΦ4653ΠΣ-ΝΟ1 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Σουγλέρη Βασιλική κλ. ΠΕ05) – σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο