Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 546330-09-2016 ( ΑΔΑ: Ψ4ΛΩ4653ΠΣ-955) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού. (αφορά στην εκπαιδευτικό Δρόσου Φωτεινή, κλ. ΠΕ02) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο ΑΔΑ: 64ΣΖ4653ΠΣ-ΗΙΗ – Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Αποσπασμένου από Άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. (αφορά στην εκπαιδευτικό Μαντρατζή Χριστίνα, κλ. ΠΕ02) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο