Προσωρινός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατόπιν μετάθεσης από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης, αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Τρίτη 16-04-2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 08:30π.μ.


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 2312/16-04-2024

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατόπιν μετάθεσης τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης, καθώς και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων από προηγούμενα έτη στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, κατόπιν μετάθεσης τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης, καθώς και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων από προηγούμενα έτη στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, για το έτος 2024, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της αριθμ. 7/16-04-2024 πράξης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και δεν τοποθετούνται οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και θα κληθούν (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης) να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Δίνεται προθεσμία, για υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Τρίτη 16-04-2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 08:30π.μ.

Οι αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε ημέρας), με το πρότυπο αίτησης που συνοδεύει την παρούσα, στη διεύθυνση: mail@dide.flo.sch.gr (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) και απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του υποβαλλόμενου την αίτηση και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ότι η αίτηση του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε (ώστε να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου της). Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 08:30π.μ.

Μετά την εξέταση τυχόν γραπτών αντιρρήσεων από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (στις 22-04-2024), θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας έτους 2024.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Επισυναπτόμενα:

1. Ο προσωρινός πίνακας των οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πράξη 7/16-04-2024 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.
2. Η αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων.

Share and Enjoy !
Shares