Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Φ.350/90/117002/E3/26-09-2022 (ΑΔΑ: 66ΑΚ46ΜΤΛΗ-Ρ3Θ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 9ΔΡ146ΜΤΛΗ-01Ξ – Ανάκληση και τροποποίηση της τοποθέτησης και διάθεσης … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην κενούμενη θέση του Γυμνασίου Βεύης Με θητεία που ξεκινά από 21-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 492020-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ4346ΜΤΛΗ-ΣΥΟ) Ο Αναπληρωτής … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Κατάθεση αιτήσεων από την Πέμπτη 15-09-2022 έως και την Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 10:00 πμ

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 4770/ 15-09-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5Ρ46ΜΤΛΗ-ΧΦ0) … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην κενούμενη θέση του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού Η θητεία της ξεκινά από 09-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4670/09-09-2022 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις και διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στις 1/9/2022 Οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5/9/2022 έως και την Τρίτη 6/9/2022

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις και διαθέσεις των αναπληρωτών … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4165/31-08-2022 – Απαλλαγή από την … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις, αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθμ. Πρωτ.: 5267/31-08-2022 – Τοποθετήσεις μετά … ➜ περισσότερα

Αποφάσεις τοποθετήσεων, διαθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας – Αρ. Πρωτ.: 4135/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ρ4ΙΔ46ΜΤΛΗ-17Δ) Διαθέσεις … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας H θητεία τους ξεκινά από 01-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4145/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ω2Φ146ΜΤΛΗ-ΕΗΠ) Τοποθέτηση Αναπληρωτών … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του συμβουλίου λήγει στις 31-12-2022

Απόφαση 5062/19-08-2022 (ΑΔΑ: 61ΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΓΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ανασυγκροτούμε το … ➜ περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους δημοσίους υπαλλήλους Αφορά στην παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου σε δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ. 13260/12-08-2022 (ΑΔΑ: 694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ) του Υπουργείου Εσωτερικών Στο ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μετά την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.350/70/101191/E3/17-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΩ746ΜΤΛΗ-ΣΛΥ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ … ➜ περισσότερα

Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το 2022-2023 Μετά από πρόσκληση που θα εκδοθεί από ΔΔΕ τη Φλώρινας θα κληθούν να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις τους για την τοποθέτηση και τη διάθεσή τους

Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Η θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Φ.350/51/97498/Ε3/03-08-2022 (ΑΔΑ: Ω57Ι46ΜΤΛΗ-ΠΦΕ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Μετά την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση 4658/25-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΕ946ΜΤΛΗ-0ΡΒ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ανασυγκροτούμε το … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022

Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας (Μούζα Βασιλική) Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο