Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Απόφαση 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Για ένα ακόμη σχολικό έτος και εφόσον το επιθυμούν

Άρθρο 87 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022) 1. α) Η … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά Σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ Για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του ηθοποιού στο Εθνικό Θέατρο και στο Κ.Θ.Β.Ε. Δύναται να αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη

Έγγραφο 82292/Ε3/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο/απάντηση … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Απόφαση Φ.353.1/97/82177/Ε3/05-07-2022 (ΑΔΑ: 971Ν46ΜΤΛΗ-ΒΔΟ) του Υπουργείου Παιδείας Κυρώνουμε τους ακόλουθους … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022

Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας (Μούζα Βασιλική) Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για άσκηση διοικητικού έργου στα ΙΕΚ Για το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση 79973/Ε2/29-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Για το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση Δ3/Α/Φ.41/ΥΧ.1431/2632/29-6-2022 (ΑΔΑ: 6Ω0046ΜΤΛΗ-ΦΝΤ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε μετά από … ➜ περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Εγκύκλιος 78354/Ζ1/27-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΡΘ46ΜΤΛΗ-ΨΜΥ) του Υπουργείου Παιδείας Η χορήγηση του … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 23-06-2022 μέχρι την Πέμπτη 07-07-2022

Εγκύκλιος Κ5/77282/23-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΑΙΘ καλεί … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών των ΙΕΚ Οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Υποδιευθυντές τοποθετούνται στα ΙΕΚ με θητεία τριών (3) ετών

Απόφαση Κ5/76494/21-06-2022 (ΦΕΚ 3199/Β/22-06-2022, ΑΔΑ: ΨΚΖΕ46ΜΤΛΗ-ΟΚΧ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε … ➜ περισσότερα

Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του το προσωρινό στέλεχος παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση

Έγγραφο Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΖ7Σ46ΜΤΛΗ-ΠΙΧ) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα … ➜ περισσότερα

Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 Πρέπει να εκδοθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr και να αποσταλεί οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο σχολείο οργανικής θέσης

Έγγραφο 76132/Ε2/21-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου … ➜ περισσότερα

Δεκτές οι βεβαιώσεις κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση των νέων αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών Αρκεί να αναφέρεται ο τίτλος και η ημερομηνία κτήσης του

Ενημέρωση (09-06-2022) του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με ερωτήματά σας, για … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2022-2023 Υποβολή των αιτήσεων μέχρι 10-06-2022 ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ

Εγκύκλιος 67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο