Η σειρά με την οποία πρέπει να διδαχθούν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα Γενικά Λύκεια Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 133577/Δ2/20-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής, το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει προς τα Γενικά Λύκεια αρχεία για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων

που εξετάζονται  πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των υπόλοιπων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθηθεί η σειρά όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 ΥΑ (Β’ 3137).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares