Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Κεντρικές Επιτροπές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Υποβολή αιτήσεων μέχρι 27 Απριλίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφα Φ.253.3/41173/A5/11-04-2022 (για τα ΓΕΛ) και Φ.153.3/40996/A5/08-04-2022 (για τα ΕΠΑΛ)

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΓΕΛ)

Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν.

[…]

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, το αργότερο έως 27 Απριλίου 2022.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ έτους 2022 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Δ.Ε., αντίστοιχα, όπου ανήκουν.

[…]

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως τις 27 Απριλίου 2022.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο που αφορά στα Γενικά Λύκεια, την αίτηση-δήλωση εκπαιδευτικού και την αίτηση-δήλωση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου

Διαβάστε το έγγραφο που αφορά στα ΕΠΑΛ, την αίτηση-δήλωση εκπαιδευτικού και την αίτηση-δήλωση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου

Share and Enjoy !
Shares