Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2022 Επιπλέον προδιαγραφές λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού

Εγκύκλιος Φ.253/71619/Α5/09-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις στα … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων και Ειδικών Εξετάσεων για τις Μουσικές Σχολές 2022 Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 6 Μαΐου 2022

Έγγραφο Φ.253.3/43957/A5/15-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας Α. Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού … ➜ περισσότερα

Εγγραφή εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 στο Μητρώο για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα Υποβολή αιτήσεων μέχρι 6 Μαΐου 2022

Έγγραφο Φ.253.3/37433/A5/01-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας Η εισαγωγή φοιτητών στα τρία … ➜ περισσότερα

Τα εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021

Απόφαση Φ.251/71084/Α5/15-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ5Α46ΜΤΛΗ-ΝΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα