Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης Έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους

Κοινή απόφαση 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Μήνυμα του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των μαθητών … ➜ περισσότερα

Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 4646/4-8-2017 (ΑΔΑ: 7Σ8Ζ4653ΠΣ-Π9Τ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ορίζουμε Αναπληρωτή … ➜ περισσότερα

Αναγκαιότητα γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις στη Φλώρινα Έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προς τον Δήμο Φλώρινας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής για παροχή ισότιμης … ➜ περισσότερα

Διερεύνηση της αναγκαιότητας για ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 6228/25-10-2016 του Δ/ντή της ΔΔΕ Φλώρινας προς … ➜ περισσότερα

Συγχαρητήριο μήνυμα του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας Για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας συγχαίρει ολόψυχα τους μαθητές … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο