Διερεύνηση της αναγκαιότητας για ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 6228/25-10-2016 του Δ/ντή της ΔΔΕ Φλώρινας προς τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΔΥ Φλώρινας σχετικό με τη τη Διερεύνηση της αναγκαιότητας για ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής για παροχή ισότιμης και δωρεάν δημόσιας παιδείας στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκύπτει η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής υποστήριξής τους με τη δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών δομών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στις δεξιότητές τους.

Ειδικότερα στην εκπαιδευτική περιφέρειά μας, γινόμαστε συχνά αποδέκτες των αιτημάτων των γονέων για την άμεση εξάλειψη της «ασυνέχειας» που παρατηρείται στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα τμήματα ένταξης δεν μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών με σοβαρότερες μαθησιακές δυσχέρειες, οι οποίοι δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική Γυμνασιακή εκπαίδευση. Παράλληλα, οι προαναφερόμενοι μαθητές δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., αφού εκεί φοιτούν μαθητές με διαφορετικού τύπου και λειτουργικότητας ιδιαιτερότητες.

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποφοιτούν από τη γυμνασιακή βαθμίδα (από τα σχολεία γενικής αγωγής αλλά και από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), δεν έχουν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δομές για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους σε λυκειακό επίπεδο.

Με αφετηρία τις παραπάνω διαπιστώσεις αλλά και την παραδοχή ότι τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα όχι μόνο στους νόμους αλλά και στην πράξη, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προσανατολίζεται στην ίδρυση νέας δομής Ε.Α.Ε., η οποία θα παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσχέρειες.

Ως εκ τούτου, αφού διερευνήσετε εάν συντρέχουν αφενός η σκοπιμότητα και αφετέρου οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου με λυκειακές τάξεις, παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση, με βάση τις γνωματεύσεις που έχετε εκδώσει.

δείτε το σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο