Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 4646/4-8-2017 (ΑΔΑ: 7Σ8Ζ4653ΠΣ-Π9Τ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας τον κ. Τραϊανό Βασίλειο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11 – Διευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου – Λ.Τ. Αμυνταίου.

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο