Διευκρινίσεις σχετικά με την επίσημη μετάφραση των πρωτοτύπων εγγράφων από μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας, με θεώρηση της υπογραφής του από το δικηγορικό σύλλογο


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ.: 29716/H2/21-03-2024

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επίσημη μετάφραση των πρωτοτύπων εγγράφων από μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας, με θεώρηση της υπογραφής του από το δικηγορικό σύλλογο

Σε συνέχεια της με Αριθ. Πρωτ.: 137046/H2/4-11-2022 Εγκυκλίου και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας σας ενημερώνουμε ότι για τις μεταφράσεις των πρωτοτύπων εγγράφων από δικηγόρους, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2 δ του Ν.4194 /13 (ΦΕΚ – 208 Α/27-9-2013 )

«Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε».

Share and Enjoy !
Shares