Τράπεζα Θεμάτων – Όλες οι αποφάσεις για την διδακτέα και εξεταστέα ύλη σχολικού έτους 2023-2024 Αφορούν στα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ


άκουσε το άρθρο

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων για το 2023-2024

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

Α’ Τάξη – Απόφαση 91771/Δ2/21-08-2023, ΦΕΚ 5162/Β/22-08-2023

Β’ Τάξη – Απόφαση 91771/Δ2/21-08-2023, ΦΕΚ 5162/Β/22-08-2023

Γ’ Τάξη – Απόφαση 82785/Δ2/24-07-2023, ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023 (Συμπίπτει με την αντίστοιχη ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων)

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Α’ Τάξη – Απόφαση Φ4/90890/ΓΔ4/14-8-2023 (ΦΕΚ 5110/Β/17-08-2023, ΑΔΑ: 9ΞΖ946ΝΚΠΔ-ΡΟΩ)

Β’ Τάξη – Απόφαση Φ4/91005/ΓΔ4/14-08-2023 (ΦΕΚ 5113/Β/17-08-2023, ΑΔΑ: ΡΒΤ346ΝΚΠΔ-ΛΔΕ)

Γ’ Τάξη – Απόφαση Φ4/113693/Δ4/11-10-2023 (ΦΕΚ 6069/Β/19-10-2023, ΑΔΑ: 9ΟΗ646ΝΚΠΔ-Θ16)

Λύκειο ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Α’ Τάξη – Απόφαση Φ4/90890/ΓΔ4/14-8-2023 (ΦΕΚ 5110/Β/17-08-2023, ΑΔΑ: 9ΞΖ946ΝΚΠΔ-ΡΟΩ)

Β’ Τάξη – Απόφαση 90884/Δ3/14-08-2023 (ΦΕΚ 5120/Β/17-08-2023)

Γ’ Τάξη – Απόφαση 91011/Δ3/16-8-2023 (ΦΕΚ 5139/Β/18-08-2023)

Δ’ Τάξη – Απόφαση 30289/Δ3/22-03-2024 (ΦΕΚ 1954/Β/28-03-2024)

Share and Enjoy !
Shares