Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024 Η Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Λυκείων ολοκληρώνεται έως και τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : 27481/Δ5/14 Μαρτίου 2024

Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024

Έχοντας υπόψη την υπό στοιχεία 3516/12.1.2024/Δ5 (ΑΔΑ: 9ΥΝΔ46ΝΚΠΔ-ΑΓ1) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024» καθώς και τη με αρ. 5/11.3.2024 Πράξη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), σας ενημερώνουμε ως προς τα ακόλουθα τα οποία αφορούν στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου σχολικού έτους 2023-2024:

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

α) Η Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Λυκείων ολοκληρώνεται έως και τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024.

β) Οι διοργανώτριες Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Α΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού πρέπει να αποστείλουν στις Οργανωτικές Επιτροπές των επτά (7) ομίλων της Β΄ Φάσης των Περιφερειακών Αγώνων (αα) τα αποτελέσματα των προκρινόμενων μαθητών/μαθητριών οι οποίοι έχουν πιάσει τα όρια, σύμφωνα με τον πίνακα 5Β της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 υπουργικής απόφασης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’3754)», (B΄7541)” και (ββ) τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών στα σύνθετα Αγωνίσματα (Δέκαθλο μαθητών και Έπταθλο μαθητριών) και το αγώνισμα του Βάδην (10.000μ. μαθητών και 5.000μ. μαθητριών), με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κατέχουν τα όρια του πίνακα 5Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφάλ. 7.8.1.1. της προαναφερόμενης απόφασης.

Β΄ ΦΑΣΗ – ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

α) Η Β΄ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 με διοργανώτριες τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. των παρακάτω ομίλων.

1ος ΟΜΙΛΟΣ ( Άγιος Κοσμάς ) – διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας
2ος ΟΜΙΛΟΣ (Άγιος Κοσμάς) – διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Δ.Δ.Ε. Πειραιά
3ος ΟΜΙΛΟΣ Πάτρα – διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
4ος ΟΜΙΛΟΣ Ιωάννινα – διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων
5ος ΟΜΙΛΟΣ Ελευθερούπολη – διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Δ.Δ.Ε. Καβάλας
6ος ΟΜΙΛΟΣ Βόλος – διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας
7ος ΟΜΙΛΟΣ Ηράκλειο – διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

β) Οι ανωτέρω διοργανώτριες της Β΄ Φάσης Ο.Ε.Σ.Α.Δ. οφείλουν να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 τα αποτελέσματα των αγώνων της Β΄ Φάσης καθώς και τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών στα σύνθετα αγωνίσματα και στο βάδην, στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.ΑΙ.Θ.Α. και στις δύο (2) ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: protocol@minedu.gov.gr και dfasxolikoiagones@minedu.gov.gr προκειμένου να συμπληρωθούν τα πινάκια μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στην Γ΄ (Tελική) Φάση.

Γ΄ ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ)

Οι αγώνες της Γ΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Λυκείων θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής τους θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

Έγγραφα

Share and Enjoy !
Shares