Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης Θεωρητικό πλαίσιο και οδηγίες εκτέλεσης του πειράματος στη σχολική μονάδα


άκουσε το άρθρο

Υλικό που αφορά στην εφαρμογή του πειράματος του Ερατοσθένη βρίσκεται συγκεντρωμένο στο blog του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας.

Share and Enjoy !
Shares