Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 131949/Δ2/20-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου … Διαβάστε περισσότερα…

Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το 2014-2015

Έγγραφο 120345/Ι/29-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι υποτροφίες Fulbright χορηγούνται ως … Διαβάστε περισσότερα…

Η διδασκαλία των γαλλικών ως ξένης γλώσσας εν μέσω κρίσης

Έγγραφο 126310/Γ2/6-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας … Διαβάστε περισσότερα…

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έγγραφο 131377/Γ2/19-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το «Ψηφιακό Σχολείο» είναι ένα … Διαβάστε περισσότερα…

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Χημεία στην Α και Β τάξη Γενικού Λυκείου κατά το 2014-2015

Έγγραφο 131222/Γ2/18-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη Αναπληρωτών – Ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το 2014-2015

Εγκύκλιος 131370/Δ1/19-8-2014 (ΑΔΑ:ΒΔ7Υ9-7ΒΨ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Απόφαση 117295/Γ2/24-7-2014 (ΦΕΚ 2148/Β/5-8-2014, ΑΔΑ:ΩΕΥΓ9-Ρ1Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

Έγκριση Eιδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρεχομένου από το ΑΠΘ

Απόφαση 115139/Γ2/22-7-2014 (ΦΕΚ 2073/Β/30-7-2014, ΑΔΑ:78ΗΖ9-9Β5) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνεται Το … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για το σχ. Έτος 2014-2015

Απόφαση 2056Α/131019/Ζ1/18-8-2014 (ΑΔΑ:ΒΧ449-ΡΜ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ωρομισθίων των καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το 2014-2015

Εγκύκλιος 131128/Δ2/18-8- 2014 (ΑΔΑ:7ΛΤΟ9-2Λ3) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

ΠΥΣΔΕ Φλώρινας – Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις σχολικού έτους 2014-2015

Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 16/18-8-2014 Από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ανακοινώνονται οι … Διαβάστε περισσότερα…

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Απόφαση 128005/Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ 2217/Β/13-8-2014, ΑΔΑ:ΩΜ2Σ9-75Θ) του Υπουργείου Παιδείας Η ΥΑ … Διαβάστε περισσότερα…

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ

Απόφαση 26182/510/28-7-2014 (ΦΕΚ 2178/Β/8-8-2014) του Υπουργείου Εργασίας Καθορίζονται τα κριτήρια και … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 9634/11-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΨΤΧ9-ΓΛΟ) του Υπουργείου Παιδείας Την απόσπαση των παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 9633/11-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΗΣ19-ΥΥΞ) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 9632/11-8-2014 (ΑΔΑ:Β3ΦΣ9-ΟΞ5) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 9631/11-8-2014 (ΑΔΑ:Β3739-Ο54) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο