Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη Αναπληρωτών – Ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το 2014-2015

Εγκύκλιος 131370/Δ1/19-8-2014 (ΑΔΑ:ΒΔ7Υ9-7ΒΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2014-2015.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21 -08-2014 έως και 28 -08-2014.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Το έντυπο της αίτησης

Διαβάστε τις διευκρινίσεις (132795/Δ2/21-8-2014, ΑΔΑ:Ω9ΨΥ9-2ΕΔ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο