Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Απόφαση 25788/Δ1/8941/11-6-2018 (ΦΕΚ 2264/Β/15-6-2018) του Υπουργείου Εργασίας Καθορίζονται τα κριτήρια … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του Υπουργείου Εργασίας

Κοινή εγκύκλιος 65092/24-4-2018 των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας Με βάση … ➜ περισσότερα

Καθορισμός κριτηρίων και επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Απόφαση 28958/487/23-6-2016 (ΦΕΚ 1979/Β/30-6-2016) του Υπουργείου Εργασίας Καθορίζονται τα κριτήρια … ➜ περισσότερα

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των δομών του ΟΑΕΔ

Απόφαση 28959/488/23-6-2016 (ΦΕΚ 1961/Β/30-6-2016) του Υπουργείου Εργασίας Ορίζουμε τα κριτήρια … ➜ περισσότερα

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014−2015

Κοινή Υπουργική Απόφαση 4.31879/οικ.3.1604/18-11-2014 (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014, ΑΔΑ:6Λ1ΦΛ-3Ι9) Στόχος της πράξης … ➜ περισσότερα

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ

Απόφαση 26182/510/28-7-2014 (ΦΕΚ 2178/Β/8-8-2014) του Υπουργείου Εργασίας Καθορίζονται τα κριτήρια και … ➜ περισσότερα

Τι (δεν) απαντά το Υπουργείο Εργασίας στο ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών πρόσληψης αναπληρωτών και την καταχώρισή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Έγγραφο 44098/28-5-2014 της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ Τι … ➜ περισσότερα

Επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους αναπληρωτές-ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με Επιδόματα Ανεργίας Πότε δικαιούμαι να … ➜ περισσότερα

Κοινωφελής απασχόληση – Αμείβονται οι ωφελούμενοι αν απουσίασαν λόγω εκλογών

Έγγραφο 4.14331/οικ.719/14-5-2014 της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων … ➜ περισσότερα

Καθήκοντα των επιστατών και του βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας στη Δ.Ε. στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 2314/20-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ79-Υ58) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Καθήκοντα ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 1274/27-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΞ9-6Γ7) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο