Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 9634/11-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΨΤΧ9-ΓΛΟ) του Υπουργείου Παιδείας

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η θητεία των ανωτέρω άρχεται την 1η/9/2014 και λήγει την 31η /8/2016.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο