Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για το σχ. Έτος 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 2056Α/131019/Ζ1/18-8-2014 (ΑΔΑ:ΒΧ449-ΡΜ7) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares