Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ

Απόφαση 26182/510/28-7-2014 (ΦΕΚ 2178/Β/8-8-2014) του Υπουργείου Εργασίας

Καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον ΟΑΕΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-10-2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 26182/510/28−7−2014 (ΦΕΚ 2178/Β/8-8-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε .Κ.) του ΟΑΕΔ

ΥΑ 35727/732/21-10-2014 (ΦΕΚ 2868/Β/23-10-2014)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο