Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Χημεία στην Α και Β τάξη Γενικού Λυκείου κατά το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 131222/Γ2/18-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 48/21-07-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας γνωρίζουμε ότι για το σχ. έτος 2014-2015 το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Χημείας στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. Γ2/1095/05-03-1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 343).

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε την ΥΑ Γ2/1095/05-03-1999 ΥΑ (ΦΕΚ 343/Β/13-4-1999)