Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 9631/11-8-2014 (ΑΔΑ:Β3739-Ο54) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η θητεία των αποσπασμένων άρχεται την 1/9/2014 και λήγει στις 31/8/2016.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο