Εγγραφή και αξιολόγηση μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού σε Ελληνικό Γυμνάσιο Εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους

Εγγραφή μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού σε … ➜ περισσότερα

Εγγραφή και αξιολόγηση μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο Η εγγραφή πραγματοποιείται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους

Άρθρο 114 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) όπως διαμορφώθηκε με … ➜ περισσότερα

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από αντίστοιχα ξένα σχολεία του εξωτερικού Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021

Απόφαση 51216/Δ2/10-05-2021 (ΦΕΚ 2053/Β/19-05-2021) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε την αξιολόγηση … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Ξένων Σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα

Εγκύκλιος 52422/Ν1/30-3-2018 (ΑΔΑ: 73ΨΩ4653ΠΣ-ΜΟ2) του Υπουργείου Παιδείας Με την παρούσα … ➜ περισσότερα