Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 2988/13-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης μέχρι και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014.

Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αφορά όλα τα στελέχη εκπαίδευσης που δεν έχουν ήδη επιμορφωθεί σε θέματα αξιολόγησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 2, παρ. 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ΠΔ 152/2013. Η επιμόρφωση υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την υποστήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την απόφαση

Έγγραφο με ημερομηνία 15-10-2014 του ΙΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2988/13-10-2014 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνεται παράταση για την κατάθεση των εργασιών των στελεχών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσής τους σε θέματα αξιολόγησης μέχρι και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το επισυναπτόμενο έγγραφο στα στελέχη της Περιφέρειας ευθύνης σας, σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών, καθώς και στα στελέχη που περιγράφονται στις παρ. ι – ιδ του άρθρ. 1, του ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα στους:
ι) Προϊσταμένους των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)
ια) Υπεύθυνους λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
ιβ) Υπεύθυνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)
ιγ) Προϊσταμένους των αυτοτελών γραφείων νομικής υποστήριξης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, και
ιδ) Προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω κατηγορίες στελεχών θα πρέπει να αναζητήσουν το υλικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους, στην Πλατφόρμα επιμόρφωσης της Πράξης: elearnev.iep.edu.gr ακολουθώντας τις οδηγίες εισόδου που επισυνάπτονται.

Υπενθυμίζουμε ότι ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ για την είσοδο στην πλατφόρμα ούτε για την ανάρτηση της εργασίας τους.

Επισημαίνεται επίσης ότι θα πρέπει να κληθούν για επιμόρφωση και οι αναπληρωτές Διευθυντές εφόσον έχουν τοποθετηθεί με βάση τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3848/2010. Αντίθετα, ΔΕΝ επιμορφώνονται οι Διευθυντές ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων δεδομένου ότι, βάσει του ΠΔ 152/2013, οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολείων αξιολογούνται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο του ΙΕΠ και τις επισυναπτόμενες οδηγίες

Share and Enjoy !
Shares