Δυνατότητα αναβολής αξιολόγησης στελεχών της εκπαίδευσης με θητεία μικρότερη των τεσσάρων μηνών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 7335/21-11-2014 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Στελέχη τα οποία προσφάτως τοποθετήθηκαν στη θέση που κατέχουν και δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 4 μηνών που απαιτείται για να αξιολογηθούν, μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη αίτηση, μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης για να αξιολογηθούν αργότερα εντός του παρόντος σχολικού έτους 2014-15. Ο παραπάνω χρονικός περιορισμός δεν αποκλείει την περίπτωση, εφόσον ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος το επιθυμούν και συμφωνούν να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης νωρίτερα.

Προϊστάμενοι/ες ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και Νηπιαγωγείων, οι οποίοι νομίμως δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη αίτηση, μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης και να ζητήσουν αναβολή της αξιολόγησής τους για το κριτήριο ββ΄ της κατηγορίας ΙΙ.

Οι αξιολογούμενοι που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 και αφού αυτές συγκεντρωθούν και ελεγχθούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διαβιβαστούν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο