Νέα παράταση στην αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 322/14-1-2015 του Υπουργού Παιδείας

Παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων από όλους τους αξιολογητές στην πλατφόρμα αξιολόγησης μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2015.

Σχετικές  Υ.Α.  10940/20-10-2014, 12402/26-11-2014 και 13716/24-12-2014

Διαβάστε τη νέα ΥΑ

[lastupdated]