Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018 Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις ΔΕ πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος 89047/ΓΔ4/26-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» Οι διαδικασίες επιλογής θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως και 23 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος 86171/Δ2/23-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην ΥΑ για τις εγγραφές και την φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ Ισχύουν από το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ 1542/Β/4-5-2017) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την αριθμ. … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων από 2 έως 31 Μαΐου 2017

Εγκύκλιος 70411/Δ2/28-4-2017 (ΑΔΑ:7Γ6Ι4653ΠΣ-ΖΞ7) του Υπουργείου Παιδείας Α. Διαδικασία αιτήσεων Για … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών

Έγγραφο Φ1/143733/Δ2/7-9-2016 (ΑΔΑ:6Θ3Ζ4653ΠΣ-Υ66) του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ

Διευκρινιστική εγκύκλιος 143234/Δ4/06-09-2016 του Υπουργείου Παιδείας «Διευκρινίσεις σχετικά με τις … ➜ περισσότερα

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 Νέα υπουργική απόφαση με ισχύ από το 2016-2017

Απόφαση 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017 Σύμφωνα με υπό έκδοση υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος 106270/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε με σκοπό το … ➜ περισσότερα

Εγγραφές και μετεγγραφές στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017

Εγκύκλιος 98130/Δ4/15-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Οι εγγραφές των μαθητών ημερησίων … ➜ περισσότερα

Εγγραφές και μετεγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις εγγραφές-μετεγγραφές ανηλίκων μαθητών

Εγκύκλιος Φ1/95628/Δ2/10-6-2016 (ΑΔΑ:6ΦΝ24653ΠΣ-ΗΞΙ) του Υπουργείου Παιδείας Ύστερα από τις υπ΄ … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 Υποβολή αιτήσεων από 10 έως και 31-5-2016

Εγκύκλιος 73755/Δ2/9-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΝ4Ν4653ΠΣ-Ψ1Μ) του Υπουργείου Παιδείας Για την εγγραφή μαθητών … ➜ περισσότερα

Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 144338/Δ4/15-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με επείγον έγγραφο το Β΄ … ➜ περισσότερα

Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το 2015-2016 Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορούν να εγγραφούν στο Μουσικό Αμυνταίου είναι 24

Απόφαση 95589/Δ2/16-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΟ4Φ465ΦΘ3-ΩΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον αριθμό των … ➜ περισσότερα

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος 78213/Δ4/18-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της με … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια»

Απόφαση 60687/Δ4/17-4-2015 (ΦΕΚ 723/Β/28-4-2015, ΑΔΑ:7ΗΠΘ465ΦΘ3-965) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εγγραφής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 63468/Θ2/23-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της έναρξης εγγραφών στα … ➜ περισσότερα

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση 141641/Γ2/8-9-2014  (ΦΕΚ 2470/Β/16-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τη διαδικασία … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη λειτουργία σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το 2014-2015

Εγκύκλιος 136241/Γ2/29-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Για το σχολικό … ➜ περισσότερα

Εγγραφές-φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής

Απόφαση 101502/Γ2/1-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας (Έπαψε να ισχύει μετά την … ➜ περισσότερα