Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 144338/Δ4/15-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με επείγον έγγραφο το Β΄ Τμήμα Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ κάνει γνωστό σε σχέση με τις «Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16» ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141641/Γ2/8-9-2014 (Β’ 2470) κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται μόνο οι προαχθέντες από τη Β΄ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 φοίτησαν στη Β΄ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα.

Σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares