Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ

Διευκρινιστική εγκύκλιος 143234/Δ4/06-09-2016 του Υπουργείου Παιδείας

«Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα ΕΠΑΛ (ΥΑ 133381/Δ4/24-8-2016, ΦΕΚ 2627 Β΄)».

Σας γνωρίζουμε ότι στην ανωτέρω ΥΑ προωθούνται οι εξής συμπληρώσεις/αναδιατυπώσεις:

  • Για τη σχολική χρονιά 2017-2018, που θα λειτουργήσει η Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, θα υπάρξουν αντιστοιχίσεις κάποιων τομέων με το ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006, οπότε οι μαθητές θα μπορούν να εγγραφούν κατευθείαν στην Γ’ τάξη.
  • Κάτοχοι πτυχίου του ν. 3475/2006 μπορούν να εγγραφούν για το σχ. έτος 2016-2017 στην Β΄ τάξη στον ίδιο τομέα με αυτόν που αποφοίτησαν, εφόσον ενημερωθούν για την δυνατότητα που τους δίνεται για εγγραφή στην Γ’ τάξη το επόμενο σχ. έτος (2017-2018), με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκτήσουν πτυχίο ίδιας ειδικότητας με αυτό που απέκτησαν καθώς και απολυτήριο εφόσον κατέχουν ήδη απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 συμπληρώνεται στις μετεγγραφές στη Β’ ΤΑΞΗ για το σχολικό έτος 2016-2017, η παράγραφος 1 («Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ») ως εξής: «Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Β’ Εσπερινών ΓΕΛ»

Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 συμπληρώνεται στην παράγραφο Β2 («Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου… όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).») ως εξής:
«Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

Το σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο