Αλλαγές στην ΥΑ για τις εγγραφές και την φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ Ισχύουν από το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ 1542/Β/4-5-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αριθμ. 133381/Δ4/26-08-2016 (Β΄ 2627) υπουργική απόφαση «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» ως εξής:

Στην Β’ τάξη μπορούν να εγγράφονται: «Κάτοχοι πτυχίου του ν. 3475/2006 εγγράφονται για το σχολικό έτος 2016-2017 στη Β΄ τάξη στον ίδιο τομέα με αυτόν που αποφοίτησαν».

Περισσότερα στην τροποποιητική ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ 1542/Β/4-5-2017)

Η ΥΑ 133381/Δ4/26-08-2016 (Β΄ 2627) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι αλλαγές είχαν προαναγγελθεί με τα έγγραφα

Α) 137689/Δ4/26-8-2016,

Β) 143234/Δ4/6-9-2016 και

Γ) 70368/Δ4/28-4-2017

Share and Enjoy !
Shares