Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ – Νέα απόφαση Ισχύει από το 2017-2018 και καταργεί κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα εγγραφών και μετεγγραφών στα ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017 (ΦΕΚ 2075/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:6ΕΞΙ4653ΠΣ-65Θ) του Υπουργείου Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1 – Έννοια της εγγραφής

Άρθρο 2 – Προθεσμίες εγγραφής

Άρθρο 3 – Τρόπος εγγραφής

Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης

Άρθρο 5 – Δικαιολογητικά εγγραφής στα ΕΠΑΛ

Άρθρο 6 – Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών

Άρθρο 7 – Εγγραφές μαθητών σε τάξεις

Άρθρο 8 – Διπλή Φοίτηση

Άρθρο 9 – Εγγραφές Ελλήνων μαθητών από ξένα σχολεία της αλλοδαπής και αλλοδαπών μαθητών

Άρθρο 10 – Έξοδος μαθητή από το σχολείο

Άρθρο 11 – Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών

Άρθρο 12 – Εγγραφές μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 13 – Γενική Διάταξη

Άρθρο 14 – Μετεγγραφές με αίτηση των κηδεμόνων – Προθεσμίες

Άρθρο 15 – Λοιπές μετεγγραφές – Προθεσμίες

Άρθρο 16 – Διαδικασία μετεγγραφών

Άρθρο 17 – Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών σε τάξεις

Άρθρο 18 – Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών

Άρθρο 19 – Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Άρθρο 20 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Άρθρο 21 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο