Εγγραφές και μετεγγραφές στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017

Εγκύκλιος 98130/Δ4/15-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Οι εγγραφές των μαθητών ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιούνται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου του 2016 και ολοκληρώνονται έως την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2015-2016 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (Παρ. 1, Άρθ. 1, ΥΑ 141641/Γ2, ΦΕΚ 2470/2014).
  2. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο δηλαδή έως τη Δευτέρα 12/9/2016, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (ΥΑ 141641/Γ2, ΦΕΚ 2470/Β) για το διδακτικό έτος 2016-2017. Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool έως και την Τετάρτη 14/9/2016.
  3. Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 16/9/2016.
  4. Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο στα ήδη εγκεκριμένα τμήματα έως την Παρασκευή 14/10/2016.
  5. Εκπρόθεσμες εγγραφές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ΥΑ 141641/Γ2, ΦΕΚ 2470/Β/2014, πραγματοποιούνται μόνο στα ήδη εγκεκριμένα τμήματα.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-6-2016

Έγγραφο 101511/Δ4/22-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 98130/Δ4/15-06-2016 εγγράφου της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης, σας διευκρινίζουμε ότι, με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό για την έναρξη των μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ., στο ίδιο χρονικό διάστημα των εγγραφών, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο παραπάνω έγγραφο, πραγματοποιούνται και οι μετεγγραφές.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο