Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος 78213/Δ4/18-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (Β’ 723) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 ΥΑ «Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β’ 2470)» για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α΄193) ισχύουν τα εξής :

  1. Για τη φοίτηση των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια του Ν. 4186/2013 (Α΄193) όπου τα όρια των απουσιών τους καθορίζονται με τον ακόλουθο πίνακα:
  2. Για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α΄193) για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύει ο παρακάτω πίνακας :
  3. Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑΛ σε ΓΕΛ και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 4186/2013) και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α. ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

Η με αρ. πρωτ. 8238/Δ4/19-01-2015 εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑΛ» παύει να ισχύει.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο