Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 Νέα υπουργική απόφαση με ισχύ από το 2016-2017

Απόφαση 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Προθεσμίες εγγραφών

Άρθρο 2 – Εγγραφές – Μετεγγραφές

Άρθρο 3 – Δικαιολογητικά εγγραφής

Άρθρο 4 – Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών

Άρθρο 5 – Διπλή Φοίτηση

Άρθρο 6 – Εγγραφές Ελλήνων μαθητών/τριών από ξένα σχολεία της αλλοδαπής και αλλοδαπών μαθητών/τριών

Άρθρο 7 – Περιπτώσεις μετεγγραφών – Προθεσμίες

Άρθρο 8 – Διαδικασία μετεγγραφών

Άρθρο 9 – Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών

Άρθρο 10 – Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών

Άρθρο 11 – Κηδεμονία ανήλικων μαθητών/τριών

Άρθρο 12 – Φοίτηση μαθητών/τριών – Απουσίες

Άρθρο 13 – Κατηγορίες μαθητών/τριών που αδυνατούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 14 – Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη

Άρθρο 15 – Απαλλαγή μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Άρθρο 16 – Έλεγχος και καταχώριση απουσιών

Άρθρο 17 – Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες

Άρθρο 18 – Ενημέρωση γονέων – Δικαιολόγηση απουσιών

Άρθρο 19 – Εγγραφές μαθητών/τριών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 20 – Αντιστοιχίες τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 21 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-8-2016

Σύμφωνα με το 137689/Δ4/26-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Προωθείται αναδιατύπωση της παραγράφου, Β2, του άρθρου 2, η οποία θα έχει την εξής τελική μορφή:
«Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., δύνανται να επιλέξουν εγγράφως, είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4386/2016 (Α΄83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4386/2016 (Α΄ 83)».

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο