Σχετικά με την άδεια εξετάσεων σε εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα Σε ποιες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/907/15409/03-01-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με τις διατάξεις των … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Είναι δυνατό να χορηγηθεί στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Έγγραφο 10957/Ε1/02-02-2022 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τη χορήγηση άδειας … ➜ περισσότερα

Ακυρώθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετική με την άδεια ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους Μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Έγγραφο 11919/Ε3/03-02-2022 (ΑΔΑ: 671Ξ46ΜΤΛΗ-0Ο7) του Υπουργείου Παιδείας Με την αριθ. … ➜ περισσότερα

Άδεια δεκατεσσάρων (14) ημερών στον πατέρα υπάλληλο κατά τη γέννηση του τέκνου του Θα χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης

Άρθρο 54 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 166/Α/18-09-2021) Δικαίωμα ειδικής άδειας … ➜ περισσότερα

Σχετικά με το δικαίωμα λήψης άδειας άνευ αποδοχών από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Οι αιτήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως όλων των μονίμων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 111777/Ε3/10-09-2021 (ΑΔΑ: 68ΠΞ46ΜΤΛΗ-1ΡΝ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Αυτοδίκαιη λύση … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει για την άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διάρκειά της

Εγκύκλιος 108357/Ε3/21-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή πληθώρα … ➜ περισσότερα

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς για το 2021-2022 Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις

Εγκύκλιος 89856/Ε3/22-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΤ446ΜΤΛΗ-ΡΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας Λαμβάνοντας υπόψη τη … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο