Τι ισχύει για την άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διάρκειά της


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 108357/Ε3/21-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή πληθώρα ερωτημάτων που δέχεται η υπηρεσία μας για την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας ανατροφής με αποδοχές για ανατροφή παιδιού σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 03-02-2022

Σύμφωνα με το 11919/Ε3/03-02-2022 (ΑΔΑ: 671Ξ46ΜΤΛΗ-0Ο7) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η ανωτέρω εγκύκλιος ακυρώθηκε.

Share and Enjoy !
Shares