Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2023-2024 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαΐου 2023


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας:

«Παρακαλούμε να υπενθυμίσετε στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς σας, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82) που ορίζουν την υποβολή το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023 αίτησης χορήγησης μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20) ημερών, αδειών που αφορούν σε χρονικό διάστημα εντός του σχολικού έτους 2023-2024.

Σχετική είναι και η υπ’ αριθ. 50125/Ε3/4-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ4Ν46ΜΤΛΗ-0ΒΡ) εγκύκλιος της Γενικής μας Διεύθυνσης.»

Διαβάστε επίσης

Share and Enjoy !
Shares