Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2023-2024 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαΐου 2023

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας:

«Παρακαλούμε να υπενθυμίσετε στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς σας, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82) που ορίζουν την υποβολή το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023 αίτησης χορήγησης μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20) ημερών, αδειών που αφορούν σε χρονικό διάστημα εντός του σχολικού έτους 2023-2024.

Σχετική είναι και η υπ’ αριθ. 50125/Ε3/4-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ4Ν46ΜΤΛΗ-0ΒΡ) εγκύκλιος της Γενικής μας Διεύθυνσης.»

Διαβάστε επίσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο