Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Λυκείων

Απόφαση 7885/Δ2/19-1-2016 (ΦΕΚ 190/Β/3-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ (592 σελίδες)

Μετάβαση στο περιεχόμενο