Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της B΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων

Απόφαση 130385/Γ7/13-8-2014 (ΦΕΚ 2402/Β/9-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 37912/Γ7/4-4-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1214/Β/11-4-2012) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 (ΦΕΚ 210/Β/5−2−2013) απόφαση ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ Τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της Β΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, η οποία είναι τάξη με μαθήματα Γενικής Παιδείας είκοσι έξι (26) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, α) Ανθρωπιστικών και β) Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία. Επίσης περιλαμβάνει μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας με γενικό σύνολο ένδεκα (11) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως ανά Κατεύθυνση.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζεται ως εξής:

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ τάξη Λυκείου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εβδομαδιαίως είναι 42 ώρες.

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α, Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου ισχύει η υπ’ αριθ. 10918/Γ7/27−1−2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 168/Β/30−1−2014). Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύει η 53324/Γ7/7−4−2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 977/Β/17−4−2014). Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύει η υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4−1−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 210/Β/5−2−2013) για το έτος 2014−2015.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο