Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Απόφαση 7888/Δ2/19-1-2016 (ΦΕΚ 166/Β/1-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ως εξής:

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ (672 σελίδες)

Μετάβαση στο περιεχόμενο