Πρόσληψη αναπληρωτών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2014-2015

Απόφαση 155482/Γ7/29-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΠΚΤ9-Ο8Λ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τους κυρωθέντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Γέρακα Αττικής και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οι εκπαιδευτικοί:

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικίες Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο