Τα Προγράμματα Σπουδών που θα εφαρμοστούν στα Γυμνάσια από το 2023-2024 Θα εφαρμοστούν για δύο σχολικά έτη πιλοτικά στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Γυμνάσια

Τα παρακάτω αναφερόμενα Προγράμματα Σπουδών επικαιροποιήθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις Τα … ➜ περισσότερα

Τα Προγράμματα Σπουδών που θα ισχύσουν στα Γενικά Λύκεια σταδιακά από το 2023-2024 Θα εφαρμοστούν για δύο σχολικά έτη πιλοτικά στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Γενικά Λύκεια

Τα παρακάτω αναφερόμενα Προγράμματα Σπουδών επικαιροποιήθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις Προγράμματα … ➜ περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Θα εφαρμοστεί στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 πριν τη γενικευμένη εφαρμογή τους

Απόφαση 104671/ΓΔ4/27-08-2021 (ΦΕΚ 4003/Β/30-08-2021, ΑΔΑ: 6ΘΤΤ46ΜΤΛΗ-ΜΩΙ) του Υπουργείου Παιδείας Σκοπός … ➜ περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τα Λατινικά Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 75306/Δ2/24-06-2021 (ΦΕΚ 2942/Β/05-07-2021) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα Σπουδών … ➜ περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας»

Απόφαση Φ2/165262/Δ4/4-10-2018 (ΦΕΚ 4496/Β/11-10-2018, ΑΔΑ:9Π544653ΠΣ-ΦΜΞ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Έγγραφο 155764/Δ2/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τη διδασκαλία των … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/148034/Δ4/10-9-2018 (ΦΕΚ 3976/Β/13-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τη συμπλήρωση … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 124727/Δ2/23-07-2018 (ΦΕΚ 3757/Β/3-9-2018, ΑΔΑ: Ω7Δ94653ΠΣ-ΒΓΥ) του Υπουργείου Παιδείας Το … ➜ περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016

Απόφαση Φ2/198315/Δ4/16-11-2017 (ΦΕΚ 4174/Β/30-11-2017, ΑΔΑ:ΩΨ4Α4653ΠΣ-5ΥΡ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … ➜ περισσότερα

Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 161005/Δ2/30-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Από το σχολικό έτος 2016-2017, … ➜ περισσότερα

Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Έγγραφο 159005/Δ2/27-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Από το σχολικό έτος 2016-17, … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 143575/Δ2/7-9-2016 (ΦΕΚ 2920/Β/13-9-2016, ΑΔΑ:6ΡΔΜ4653ΠΣ-ΔΩΒ) του Υπουργείου Παιδείας Οι νέες … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής

Απόφαση 143579/Δ2/7-9-2016 (ΦΕΚ 2906/Β/13-9-2016, ΑΔΑ:67134653ΠΣ-6Ξ9) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα … ➜ περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο

Απόφαση 141417/Δ2/2-9-2016 (ΦΕΚ 2871/Β/9-9-2016, ΑΔΑ:ΩΜΛΞ4653ΠΣ-ΥΛΨ) του Υπουργείου Παιδείας Το Ενιαίο … ➜ περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α’ 193)

Απόφαση  Φ2/118126/Δ4/18-7-2016 (ΦΕΚ 2411/Β/4-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα αναλυτικά … ➜ περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/85866/Δ4/26-05-2016 (ΦΕΚ 1615/Β/8-6-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα αναλυτικά … ➜ περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/41874/Δ4/9-3-2016 (ΦΕΚ 772/Β/22-3-2016, ΑΔΑ:7ΡΓΙ4653ΠΣ-Δ34) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … ➜ περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/41902/Δ4/9-3-2016 (ΦΕΚ 770/Β/22-3-2016, ΑΔΑ:ΩΗΒ34653ΠΣ-ΧΒΝ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … ➜ περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/41879/Δ4/9-3-2016 (ΦΕΚ 731/Β/18-3-2016, ΑΔΑ:78ΚΝ4653ΠΣ-ΤΣΝ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … ➜ περισσότερα