Ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στoυς Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθμ. Πρωτ. : Φ12/33202/Δ2/01-04-2024

Ενημέρωση σχετικά με την ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/5493/22-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού

Σας διαβιβάζουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το με αρ. πρ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/5493/22-03-2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο» που απεστάλη στην υπηρεσία μας.

Συν. 1 ηλεκτρονικό αρχείο έξι (6) σελ

Share and Enjoy !
Shares