Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Φλώρινας μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, από τις 9:00 έως και τις 12:00 πμ


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις και διαθέσεις των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές μειωμένου ωραίου (ΑΜΩ) και ωρομίσθιοι στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι προσληφθέντες/είσες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Φλώρινας μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, από τις 9:00 έως και τις 12:00 πμ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερωθούν με email.

ΔΔΕ Φλώρινας
Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Τηλ. 2385350546, 2385050577

Πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ενισχυτικής 29.12.2023

Share and Enjoy !
Shares