Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ και ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025 Αφορά την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 49780 /Δ7/15/05/2024 – ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23 Πρόσκληση εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Φλώρινας μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, από τις 9:00 έως και τις 12:00 πμ

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις και διαθέσεις των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως … ➜ περισσότερα

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώνονται από τη ΔΔΕ Φλώρινας: Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024 Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα διαδικασιών: Πέμπτη … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία των Γυμνασίων για το 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 14-12-2023 έως και την Τρίτη 19-12-2023

Απόφαση 143634/Δ2/14-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του … ➜ περισσότερα

Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των (ΕΠΑ.Λ.) και (Π.ΕΠΑ.Λ.) Το πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2023-2024

Υ.Α. Αριθμ. Φ.MNAE/133127/Δ4/20-11-2023 (Τεύχος B’ 6598/21.11.2023) Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024 Στα ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 129180/ΓΔ4/09-11-2023  Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 Στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 129116/Δ2/09-11-2023 Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια κατά το 2022-2023 Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 6388/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ6Φ46ΜΤΛΗ-0ΥΩ) της ΔΔΕ Φλώρινας Αποφασίζουμε την πρόσληψη … ➜ περισσότερα

Ξεκινάει η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2022-2023 Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις οικείες ΔΔΕ την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 142140/Δ2/16-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ) του Υπουργείου Παιδείας Την Παρασκευή 18 … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2022-2023 Από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022 μέσω του ΟΠΣΥΔ

Εγκύκλιος 139560/Δ2/10-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους … ➜ περισσότερα

Σε ποια Γυμνάσια θα λειτουργήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2022-2023 Στο νομό Φλώρινας θα λειτουργήσουν 4 ΣΚΑΕ

Απόφαση 6560/03-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΝΕ46ΜΤΛΗ-ΛΜΓ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ορίζουμε για … ➜ περισσότερα

Η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2022-2023 Τα μαθήματα τα οποία προβλέπεται να γίνονται

Απόφαση 109161/Δ2/08-09-2022 (ΦΕΚ 4818/Β/13-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας Με τον όρο … ➜ περισσότερα

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2022-2023 για μαθητές Γ’ Λυκείου Οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Προγράμματος

Απόφαση 107791/ΓΔ4/06-09-2022 (ΦΕΚ 4753/Γ/08-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας Με τον όρο … ➜ περισσότερα

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το 2021-2022 Ορίζεται η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Έγγραφο 43425/Δ2/14-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την 40398/ΓΔ4/08-04-2022 ΥΑ … ➜ περισσότερα

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το 2021-2022 Ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Έγγραφο 43405/Δ2/14-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την 40398/ΓΔ4/08-04-2022 ΥΑ … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια κατά το 2021-2022 Από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 έως και Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Εγκύκλιος 154172/Δ2/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΙΟ46ΜΤΛΗ-ΡΡΡ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο προετοιμασίας … ➜ περισσότερα