Πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνονται από τη ΔΔΕ Φλώρινας:

  1. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών ανά κλάδο, που υπέβαλαν αίτηση στο ΟΠΣΥΔ για να προσληφθούν στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024
  2. Ο πίνακας κατανομής κλάδων – ωρών ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ  
  3. Υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (υποβάλλεται από τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς).

ΔΔΕ Φλώρινας
Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Τηλ. 2385350546, 2385050577

Σχετικά αρχεία:

Πίνακες κατάταξης:

Για περισσότερες πληροφορίες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλεύονται την Εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024.

Share and Enjoy !
Shares